Es publiquen les bases per al foment de la transformació del sistema agroalimentari i pesquer català

23 Desembre 2022 | Gustum | Catalunya
Ajuts PEAC_2023
L’"Estratègia Alimentària de Catalunya" presenta una nova línia de 9 ajuts per fomentar la transformació del sistema agroalimentari i pesquer català. Tots aquests ajuts volen crear un sistema alimentari sostenible, saludable, segur i que faci front a l’emergència climàtica.
Són 9 línies orientades a millorar el sistema alimentari català en termes de sostenibilitat ambiental, social i econòmica. Els ajuts dotaran de l'instrument necessari per a articular un sistema alimentari integral, sostenible, competitiu, arrelat territorialment al país i basat en la seva diversitat, que produeixi uns aliments saludables, accessibles i de qualitat, reconeguts per les persones consumidores.

Les 9 línies d'ajuts són:

  • Línia 1: Càlcul del perfil de sostenibilitat de les explotacions agràries de Catalunya, que inclou el càlcul de la petjada ambiental del producte.
  • Línia 2: Creació i millora dels obradors agroalimentaris compartits.
  • Línia 3: Millora dels processos productius, l'eficiència de petits escorxadors fixes i/o mòbils i activitats annexes d'obtenció i preparació de carn i de productes carnis i d'establiments de manipulació de carn de caça.
  • Línia 4: Foment de projectes transformadors i per l'arrelament territorial dins del sector agroalimentari.
  • Línia 5: Foment del compliment dels llindars màxims establerts a la normativa d'higiene i qualitat adaptada a les petites elaboracions.
  • Línia 6: Prevenció de les pèrdues i malbaratament alimentari.
  • Línia 7: Foment pel relleu generacional de negocis d'artesania alimentària. Foment pel relleu generacional d’artesania alimentària amb grau de consanguinitat de 1er o 2n grau.
  • Línia 8: Foment de projectes liderats per dones, relacionats amb la transformació d'aliments.
  • Línia 9: Ajut innotrack per a la innovació en l'àmbit de la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat de l'empresa.


L'Estratègia Alimentària de Catalunya és un pla d'acció per avançar vers un sistema alimentari més sostenible, segur, just, cohesionat, resilient, saludable i d'accés universal.

Impulsar el canvi cap a un nou sistema alimentari és imprescindible per avançar cap a la sostenibilitat de la nostra societat i poder fer front als reptes i tensions en els quals ens veiem immersos, com són el canvi climàtic, la pressió sobre els recursos naturals, el manteniment de la capacitat productiva, l'impuls de patrons alimentaris més saludables i la garantia de resposta a la creixent demanda d'aliments.

La missió d'aquesta Estratègia és articular un sistema alimentari integral, sostenible, competitiu, arrelat territorialment al país i basat en la seva diversitat, que produeixi uns aliments saludables, accessibles i de qualitat, reconeguts per totes les persones consumidores. Amb l'Estratègia Alimentària de Catalunya garantirem que el sistema alimentari esdevé una eina per a la protecció del futur del medi ambient, del nostre territori, dels nostres pagesos, ramaders i pescadors i de les futures generacions. L'Estratègia Alimentària de Catalunya es fonamenta en el Pla Estratègic de l'Alimentació de Catalunya (PEAC) 2021-2026.


FONT: DACC

Comparteix a les xarxes socials!

En Gustum utilitzem cookies pròpies i de tercers amb finalitat analítica i publicitària. Pots acceptar totes les galetes, rebutjar-les o configurar les teves preferències, fent click aquí on podràs obtenir més informació.