Es presenta el Pla estratègic de l'alimentació de Catalunya

04 Gener 2021 | Gustum | Catalunya
PlaEstrategicAlimentacio_DARP
Després d’un any de treball intens de tots els agents de la cadena de valor alimentària, des de la producció primària fins a les persones consumidores, passant per les indústries d'elaboració, transformació i distribució, el comerç i la restauració, Catalunya ja disposa d’un Pla estratègic de l’alimentació que s’iniciarà l’any 2021 i arribarà fins a l’any 2026.

El seu disseny ha estat el resultat de la integració dels treballs dels diversos grups d’experts i especialistes i d’un procés participatiu obert al sector i a la ciutadania endegat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació davant la necessitat de disposar d’una política alimentària de país única i compartida amb tota la societat i construïda per tots els agents que hi intervenen.

El Pla estratègic de l’alimentació de Catalunya apunta les bases per articular el Pacte nacional per a l’alimentació de Catalunya, instrument clau per orientar les futures polítiques públiques en l’àmbit alimentari, que ha de permetre dur a terme una política agrària, pesquera, forestal i alimentària pròpia, amb una visió àmplia i transversal que doni protagonisme a la producció local d’aliments i a la nostra cultura gastronòmica.

Amb l’objectiu d’elaborar el full de ruta del futur de l’alimentació de Catalunya, s’ha canalitzat el Pla mitjançant un treball participatiu i transparent i d’un debat profund i de consens amb tots els agents de la cadena de valor alimentària. En el procés d’elaboració del Pla, han participat més de 350 persones expertes en l’àmbit alimentari, més de 200 entitats i associacions del sector i més de 450 ciutadans i ciutadanes. D’aquesta manera, s’ha garantit la multisectorialitat i transversalitat d’aquest instrument i l’encaix amb les necessitats del sector, del territori i de la nostra societat. 

El Pla es concreta en un primer nivell amb quatre dimensions, és a dir, els grans àmbits que defineixen el sistema alimentari que volem com a país: sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular, propi i arrelat al territori, just, equitatiu i cohesionat i finalment saludable i de confiança. El segon nivell són 10 objectius estratègics, reptes que es deriven de les quatre dimensions i els elements principals als quals es dona resposta. Per poder fer operatius aquests objectius, el tercer nivell té previstes 20 línies estratègiques, que es despleguen en 55 iniciatives (quart nivell) orientades a assolir els objectius marcats i que constitueixen el nucli del full de ruta.

La implementació efectiva d’aquest quart nivell, el de les iniciatives, implica activar 301 actuacions, que garanteixen el seu abordatge sistèmic. Entre aquestes actuacions, cal destacar-ne 12 de transformadores, adreçades a canviar les lògiques del sistema actual i que tenen un impacte transversal en múltiples iniciatives.

FONT: DARP
Comparteix a les xarxes socials!
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i oferir continguts d'interès. Aceptar