AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat y Comerç Electrònic, informem a l'usuari de les nostres dades:

  • Denominació Social: ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT
  • Domicili Social: C/PRAT DE LA RIBA, 1 - 25230 - MOLLERUSSA - LLEIDA
  • CIF / NIF: G25791245
  • Telèfon: 973711313
  • e-Mail: info@leaderponent.cat
  • Pàgina Web: www.gustum.org


OBJECTE

El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén acomplir les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús de la pàgina web.

Tota persona que accedeixi aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observació i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d'aplicació.

El prestador es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.


RESPONSABILITAT

El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en aquest lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des d'aquest lloc web el client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Donat que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquesta pàgina web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació y continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitat, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre medi que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant i en compliment del disposat en l'art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laboradors de forma activa en la retirada o en el bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, se sol·licita que es notifiqui de manera immediata a l'administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i aprovat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores del dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes natural, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.


LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES

A efectes del previst en la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, des de l’ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT l'informem que les dades que voluntàriament ens facilita seran incorporades en un fitxer mixt de dades de caràcter personal, declarat a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb la finalitat de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries en la relació amb els clients o usuaris que té implementades totes les mesures de seguretat establertes en el Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre.

El signant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en aquests.

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis de l'ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar-se o rebre informació dels serveis de l'ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT.

D'acord al què estableix en la Llei Orgànica de Protecció de Dades,15/1999, de 13 de desembre, l'informem que podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació dirigint una carta a ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT, amb domicili a C/PRAT DE LA RIBA 1, 25230, MOLLERUSSA (Lleida), enviant un email a info@leaderponent.cat, indicant en l’Assumpte: "LOPD, Drets ARCO", i adjuntant fotocòpia del seu DNI, tal com indica la llei o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret.

L’ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT no realitzarà cessió de les seves dades a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a alguna empresa es produiria una informació prèvia al lliurament, sol·licitant el consentiment exprés de l'afectat.


ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de l’ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Caràcter Personal.

Per tant, en utilitzar aquest formulari per contactar amb l’ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT, estic autoritzant expressament la utilització de les meves dades per l'enviament de comunicacions comercials, per qualsevol via (inclòs el correu electrònic), podent anul·lar aquesta autorització, quan ho desitgi, dirigint-me a l’ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT.


CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS

L’ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, podent limitar o no permetre l’accés a aquesta informació als usuaris.

L’ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de l’ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT

La presència d'enllaços a les pàgines web de l’ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT té la finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o reconeixement sobre aquests.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de l’ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT i per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit de l’ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT.


LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre l’ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i oferir continguts d'interès. Aceptar